CASA INMA I JOSÉ

Reforma i ampliació de vivenda unifamiliar en planta baixa

Emplaçament: Villar del Arzobispo, València

Data: 2014-2015

Client: privat

Equip: Eva Raga, Aitor Varea, Ricardo Ortí (arquitectes), Miguel Navarro (arquitecte tècnic), Fedenca (empresa constructora).

Fotografia: Luis Martínez, Eva Raga

El projecte s'ubica a Villar del Arzobispo, una població d'uns 3500 habitants, situada a la comarca dels Serrans, a 50km de València. Enclavada en un entorn residencial construït a principis dels anys 70 a les afores del nucli històric, la construcció respon a una tipologia uniforme de vivenda unifamiliar entre mitgeres en planta baixa, amb murs de càrrega i coberta a dues aigües de teula àrab. Des de la seua construcció, el barri ha sofert múltiples actuacions que han anat alterant l'estricta tipologia inicial en funció de les necessitats dels habitants, que en aquest cas, una parella jove amb dos fills menuts, responen al desig d'una segona residència que s'adeqüe a la seua forma de vida mitjançant la reforma i ampliació de la construcció original.

Comença així un procés d'aproximacions successives on els propietaris i els arquitectes aniran explorant conjuntament les múltiples variables possibles, per tal de donar forma a la solució final que millor responga a les seues necessitats. Algunes de les premisses principals que guiaren la proposta des de l'inici varen ser: el manteniment de la vivenda en planta baixa, l'aprofitament de la situació en cantonada [completament ignorada en la disposició original], l'estudi de l'assolellament i la ventilació natural, així com l'organització de la zona dia al voltant d'un espai exterior propi que preservara la privacitat cap al carrer.

El programa i els condicionants propis del lloc, completaren els ingredients que donen com a resultat una actuació que, organitzada al voltant de dos patis, aconsegueix acomplir les premisses inicials adaptant-se perfectament a les necessitats específiques dels seus habitants i la seua forma de vida actual.

El proyecto se ubica en Villar del Arzobispo, una población de unos 3500 habitantes, situada en la comarca de los Serranos, a 50km de Valencia. Enclavada en un entorno residencial construido a principios de los años 70 a las afueras del núcleo histórico, la construcción responde a una tipología uniforme de vivienda unifamiliar entre medianeras en planta baja, con muros de carga y cubierta a dos aguas de teja árabe. Desde su construcción, el barrio ha sufrido múltiples actuaciones que han ido alterando la estricta tipología inicial en función de las necesidades de los habitantes, que en este caso -una pareja joven con dos hijos pequeños- responden al deseo de una segunda residencia que se adecue a su forma de vida mediante la reforma y ampliación de la construcción original.

Empieza así un proceso de aproximaciones sucesivas donde los propietarios y los arquitectos irán explorando conjuntamente las múltiples variables posibles, para dar forma a la solución final que mejor responda a sus necesidades. Algunas de las premisas principales que guiaron la propuesta desde el inicio fueron: el mantenimiento de la vivienda en planta baja, el aprovechamiento de la situación en esquina [completamente ignorada en la disposición original], el estudio del soleamiento y la ventilación natural, así como la organización de la zona día alrededor de un espacio exterior propio que preservara la privacidad hacia la calle.

El programa y los condicionantes propios del lugar, completaron los ingredientes que dan como resultado una actuación que, organizada alrededor de dos patios, consigue cumplir las premisas iniciales adaptándose perfectamente a las necesidades específicas de sus habitantes y su forma de vida actual.

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -