SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

Traducció a l'espanyol del llibre de Fernando Távora 'Da Organização do Espaço'

Publicació original: 'Da Organização do Espaço', 1982 FAUP Publicações

Autor: Fernando Távora

 

Edició espanyola a càrrec de: Aitor Varea, Eva Raga

Traducció: Aitor Varea, Lola Bataller, Eva Raga

Editorial: Universitat Politècnica de València

ISBN: 978-84-9048-209-4

Ressenyes digitals: Fundação Marqués da Silva [Octubre 2014], Metalocus [18/11/2014], Plataforma Arquitectura [03/12/2014]Archdaily [06/12/2014]

Compra: www.lalibreria.upv.es

La publicació, escrita el 1962 i traduïda ara per primera vegada a l'espanyol, estudia els fenòmens d'organització de l'espai atorgant al ser humà un paper protagonista en la percepció i configuració del mateix. El contingut, que demostra una absoluta vigència, assenyala que l'organització del nostre entorn físic solament pot abordar-se de forma global i, per tant, com a responsabilitat de tots -i no només d'alguns-; ressaltant que l'arquitecte mai no deu d'impedir la participació de la col·lectivitat en la definició dels llocs i les cultures.

La present edició incorpora una selecció d'il·lustracions, realitzades pel propi Fernando Távora durant les seues classes a l'assignatura Teoria General de l'Organització de l'Espai a la Facultat d'Arquitectura d'Oporto entre els anys 1989 i 1991, així com un nou pròleg escrit per l'arquitecte portugués Jorge Figueira, que complementa el prefaci original de l'urbanista Nuno Portas.

 

Fernando Távora [1923-2005]

Arquitecte portuguès llicenciat per l'Escola Superior de Belles arts d'Oporto en 1950 i doctor Honoris causa per la Universitat de Coïmbra i la Universitat de Venècia.

Considerat el pilar central de la prestigiosa Escola de Porto, suposa un referent ineludible de la història de l'arquitectura europea. La contribució de Távora va ser essencial per a conjuminar el millor de la modernitat arquitectònica amb els valors de la tradició i la identitat cultural portuguesa, donant lloc a la creació d'una pràctica constructiva amb expressió pròpia. És autor de nombroses obres d'arquitectura en tot el territori portuguès i receptor d'importants guardons com el Gran Premi d'Arquitectura de Portugal o el Premi Europa Nostra.

La publicación, escrita en 1962 y traducida ahora por primera vez al español, estudia los fenómenos de organización del espacio otorgando al ser humano un papel protagonista en la percepción y configuración del mismo. El contenido, que demuestra una absoluta vigencia, señala que la organización de nuestro entorno físico solo se puede abordar de forma global y, por tanto, debe ser responsabilidad  de todos -y no solo de algunos-; resaltando que el arquitecto, mediante su desempeño, nunca debe impedir la participación de la colectividad en la definición de los lugares y las culturas.

La presente edición incorpora una selección de ilustraciones, realizadas por el propio Távora,  durante sus clases de la asignatura Teoría General de la Organización del Espacio en la Facultad de Arquitectura de Oporto entre los años 1989 y 1991, y un nuevo prólogo escrito por el arquitecto portugués Jorge Figueira, que complementa el prefacio original del urbanista Nuno Portas.

 

Fernando Távora [1923-2005]

Arquitecto portugués licenciado por la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto en 1950 y doctor Honoris Causa por la Universidad de Coimbra y la Universidad de Venecia.

Considerado el pilar central de la prestigiosa Escuela de Oporto, supone un referente ineludible de la historia de la arquitectura europea. La contribución de Távora fue esencial para aunar lo mejor de la modernidad arquitectónica con los valores de la tradición y la identidad cultural portuguesa, dando lugar a la creación de una práctica constructiva con expresión propia. Es autor de numerosas obras de arquitectura en todo el territorio portugués y receptor de importantes galardones como el Gran Premio de Arquitectura de Portugal o el Premio Europa Nostra.

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -