Emplaçament: València. Barri de Malilla + ETSAV

Data:  2015-2016

Equip:  Eva Raga, Fran Azorín, Isabel González i Marcos Pastor

En col·laboració amb: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València_TALLER A (PFC, Projectes 3 i Projectes 4) + AVV Malilla + IES Malilla

Etiquetes: Tallers col·laboratius, ETSAV, AAVV

+ info: www.upv.es/tallerA/malilla.html    www.asociacionvecinosmalilla.com

Aquest taller es planteja dins del departament de Projectes Arquitectònics de la ETSAV com a reflexió entorn a la intervenció sobre la ciutat habitada.

Es va realitzar un treball previ a través de diverses trobades amb l'Associació de Veïns, estudiant el teixit social del barri a través d'un mapa d'actors i relacions. A més es va estudiar el treball realitzat prèviament d'anàlisi, diagnòstic i propostes elaborat fins al moment pel barri.
Posteriorment es van realitzar dues jornades que combinaven la teoria amb el treball col·laboratiu.

- Primera Jornada. 16 de Setembre de 2016: Després d'una classe d'introducció teòrica a la participació en el disseny de la ciutat, van ser els propis veïns els que en l'escola van explicar la realitat del seu barri. Per la vesprada realitzem un passeig per Malilla juntament amb els membres de l'Associació de Veïns, recorrent els llocs que para ells són clau a l'hora d'entendre la realitat física i social del barri.

- Segona Jornada. 23 de Setembre de 2015: Al matí, en la ETSAV, assistim a una exposició sobre el treball de Recerca-Acció-Participativa de la Xarxa Utópika en la UPV i treballem la informació arreplegada durant la primera jornada.

A la vesprada ens traslladem a l'IES de Campanar on realitzem un taller de propostes en el qual es va treballar colaborativament entre els alumnes i alumnes, el veïnat i diversos alumnes de l'Institut.

La part teòrica d'aquestes dues jornades es van plantejar al costat dels alumnes del Taller 5 que desenvolupaven el seu treball en el barri de Natzaret.

Capacitats que es van abordar:
A. Adquirir consciència de la complexitat d'un territori habitat en les seues dimensions no solament físiques i històriques sinó soci-culturals, econòmiques i de context polític-social.
B. Conèixer metodologies de construcció col·lectiva d'aproximació, diagnòstic, propostes i planificació. Passar del dissenyar/ projectar “para” a dissenyar “amb” (sociograma, fluxograma, tallers EASW, etc.). El tècnic al servei de la ciutadania. Com co-dissenyar i co-decidir. El paper del tècnic en l'urbanisme i l'arquitectura d'una ciutat inclusiva.
C. La Universitat i la seua relació amb el teixit social existent. La Recerca-Acció-Participativa 
D. Les iniciatives ciutadanes i els projectes ínter-associatius i interbarrials com a generadors de millores i transformacions urbanes i socials en l'entorn local. 

Este taller se plantea dentro del departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAV como reflexión en torno a la intervención sobre la ciudad habitada.

Se realizó un trabajo previo a través de diversos encuentros con la Asociación de Vecinos, estudiando el tejido social del barrio a través de un mapa de actores y relaciones. Además se estudió el trabajo realizado previamente de análisis, diagnóstico y propuestas elaborado hasta el momento por el barrio.

Posteriormente se realizaron dos jornadas que combinaban la teoría con el trabajo colaborativo.

- Primera Jornada - 16 de Septiembre de 2016: Tras una clase de introducción teórica a la participación en el diseño de la ciudad, fueron los propios vecinos los que en la escuela contaron la realidad de su barrio. Por la tarde realizamos un paseo por Malilla junto con los miembros de la Asociación de Vecinos, recorriendo los lugares que para ellos son clave a la hora de entender la realidad física y social del barrio.

- Segunda Jornada - 23 de Septiembre de 2015: Por la mañana, en la ETSAV, asistimos a una exposición sobre el trabajo de Investigación-Acción-Participativa de la Red Utópika en la UPV y trabajamos la información recogida durante la primera jornada. Por la tarde nos trasladamos al IES de Campanar donde realizamos un taller de propuestas en el que se trabajó colaborativamente entre los alumnos y alumnas, el vecindario y diversos alumnos del Instituto.

La parte teórica de estas dos jornadas se plantearon junto a los alumnos del Taller 5 que desarrollaban su trabajo en el barrio de Nazaret.

Capacidades que se abordan:

A. Adquirir conciencia de la complejidad de un territorio habitado en  sus dimensiones no solo físicas e históricas sino socio-culturales, económicas y de contexto político-social.

B. Conocer metodologías de construcción colectiva de aproximación, diagnóstico, propuestas y planificación. Pasar del diseñar/ proyectar “para” a diseñar “con” (sociograma, flujograma, talleres EASW, etc.). El técnico al servicio de la ciudadanía. Como co-diseñar y co-decidir. El papel del técnico en el urbanismo y la arquitectura de una ciudad inclusiva.

C. La Universidad y su relación con el tejido social existente. La Investigación-Acción-Participativa

D. Las iniciativas ciudadanas y los proyectos ínter-asociativos e interbarriales como generadores de mejoras y transformaciones urbanas y sociales en el entorno local.