Fent Estudi és un col·lectiu format per professionals especialitzats en estratègies col·laboratives per al desenvolupament de projectes i iniciatives. Tenim com a objectiu comú la intervenció en el nostre entorn sota dues importants premisses: la participació activa de la ciutadania i la reutilització de recursos existents.

Fent Estudi naix de la confluència de professionals independents provinents del camp de l'arquitectura, l'urbanisme, la sociologia i la comunicació,  i actualment està integrat per tres arquitectes amb formació en tècniques de participació.

Fent Estudi aposta constantment pel treball en xarxa amb la intenció de generar equips multidisciplinaris capaços d'abordar de la millor forma possible la complexitat concreta de cada cas.  

Fent Estudi es un colectivo formado por profesionales especializados en estrategias colaborativas para el desarrollo de proyectos e iniciativas. Tenemos como objetivo común la intervención en nuestro entorno bajo dos importantes premisas: la participación activa de la ciudadanía y la reutilización de recursos existentes.

Fent Estudi nace de la confluencia de profesionales independientes provenientes del campo de la arquitectura, el urbanismo, la sociología y la comunicación, y actualmente está integrado por tres arquitectoscon formación en técnicas de participación.

Fent Estudi apuesta constantemente por el trabajo en red con la intención de generar equipos multidisciplinares capaces de abordar de la mejor forma posible la complejidad concreta de cada caso.

PERSONES

Fran Azorín. Arquitecte especialitzat en projectes comunitaris de desenvolupament local.

Isabel González. Arquitecta especialitzada en processos de participació ciutadana.

Eva Raga. Arquitecta i tècnica especialitzada en instruments de planejament, hàbitat i revitalització d'assentaments humans en entorns desafavorits.

XARXES I COL·LABORADORS

Fent Ciutat-Xarxa Ciutadana. Plataforma on ciutadans i entitats poden compartir experiències, coneixements i iniciatives

Utopika. Xarxa multidisciplinaria d'Investigació Participativa

Carpe Via. Estudi que treballa i investiga sobre la transformació urbana des d'un plantejament transdisciplinar

Carmel Gradolí. Arquitecte