LA CIUTAT ÉS NOSTRA va ser un taller participatiu celebrat a l'IVAM el passat 27 d'Octubre amb alumnes dels IES Abastos i IES Salesianos, dintre del Festival de Cine, Infància i Drets Humans organitzat per la Fundació per la Justicia.

En aquest taller reflexionarem al voltant de 

Els conceptes d'espai públic, mobilitat, habitatge i imatge de la ciutat

El Dret a participar en les decisions urbanes de forma col.lectiva.

- El dret dels joves a la ciutat.

Treballàrem amb metodologies participatives que permeteren als participants escoltar-se entre ells i superar diferències, construint objectius i propostes comunes.


LA CIUTAT ÉS NOSTRA fue un taller participativo celebrado en el IVAM el pasado 27 de Octubre con alumnos del IES Abastos y del IES Salesianos, dentro del Festival de Cine, Infancia y Derechos Humanos organizado por la Fundación por la Justicia.

En este taller reflexionamos en torno a:

- Los conceptos de espacio público, movilidad, vivienda e imagen de la ciudad.

- El Derecho a participar en las decisiones urbanas de forma colectiva.

- El derecho de los jóvenes a la ciudad.

Trabajamos con metodologías participativas que permitieron a los participantes escucharse entre ellos y superar diferencias, construyendo objetivos y propuestas comunes