Fent Estudi realitza estudis i intervencions en el territori amb la participació activa de la ciutadania i l’aprofitament dels recursos locals. Ens distingeix l’estratègia emprada: la manera d’aproximar-se al lloc i el treball amb les persones.

Tractem d'establir relacions de benefici mutu entre les persones i l'entorn construït, entenent que la participació dels agents involucrats en cada iniciativa és indispensable per adquirir un coneixement integral de la realitat, capaç d'oferir un resultat que s'ajuste al màxim a les necessitats de l'entorn i la població que l'habita.

Què trobem al nostre entorn que ens agradaria canviar o potenciar? Com podem fer del lloc on habitem un espai millor, en un barri per a tots, mes just i on tinguem una millor qualitat de vida?

Qui més sap sobre el territori és aquell que l'habita o el recorre diariament.  Esbrinem entre tots com és el nostre entorn i com volem que siga. Definim objectius comuns que puguen millorar-lo i entengam les causes que l'han portat a ser com és.

Esclarim quines seran les principals lines d'acció, dissenyem quins projectes volem dur a terme, amb qui i com ho anem a fer, i posem-nos a la feina.

Durant tot el procés avaluarem i farem un seguiment d'allò que anem assolint: quins problemes ens trobem i com podem solucionar-los? On ens hem pogut equivocar i què hem fet bé?

Per tal de fer projectes replicables, que puguen enriquir-se i crèixer, difondrem allò que anem aconseguint i ens comunicarem amb tots aquells que comparteixen les nosetres inquietuts.