CAMPANAR ESCOLTA

Taller de reflexió sobre el futur del barri de Campanar

Emplaçament: Barri de Campanar, València

Data: Maig 2014

Equip: Fran Azorín, Isabel González, Eva Raga, Aitor Varea, Bipolaire+Partners. Col·laboració: Associació de Veïns i Veïnes de Campanar

+ Info: Ecodistr-ict, Bipolaire+Partners, AVV Campanar

Taller European Awareness Sustainability Workshop [EASW] de reflexió sobre el futur del barri de Campanar a València, celebrat en les instal·lacions de la Llar del Jubilat de Campanar durant els dies 17 i 31 de maig de 2014.

Aquest taller de debat sorgeix motivat per l'engegada del projecte ECODISTR-ICT [www.ecodistr-ict.eu], un projecte finançat amb fons europeus que pretén desenvolupar un programari de suport que permeta determinar en quina mesura influeixen diferents variables en l'adaptació i renovació d'un barri existent d'aproximadament 2000 habitatges, possibilitant la visualització de diversos escenaris possibles de transformacions urbanes.

Taller European Awareness Sustainability Workshop [EASW] de reflexión sobre el futuro del barrio de Campanar en Valencia, celebrado en las instalaciones del Hogar del Jubilado de Campanar durante los días 17 y 31 de mayo de 2014.

Este taller de debate surge motivado por la puesta en marcha del proyecto ECODISTR-ICT [www.ecodistr-ict.eu], un proyecto financiado con fondos europeos que pretende desarrollar un software de apoyo que permita determinar en qué medida influyen distintas variables en la adaptación y renovación de un barrio existente de aproximadamente 2000 viviendas, posibilitando la visualización de diversos escenarios posibles de transformaciones urbanas.