CA LA MAÑA

Casa Estudi per a Toni i Núria a Torrent

Emplaçament: Torrent, València

Data: 2018

Client: privat

Autoria: Fent Estudi Coop. V.

Amb la col·laboració de:  Miguel Navarro (arquitecte tècnic), Blas Ramón, (empresa constructora), Muycarp (carpinteria de fusta), Instalec,(instal·lació elèctrica)

Fotografia: Milena Villalba

 

En el centre històric de Torrent ens trobem amb “Ca La Maña”, una casa de 1920 entre mitgeres i amb una superfície de parcel·la de 165 m2, una profunditat de 18,5 m i un ample de façana de 8,50 m, catalogada com a Bé de Rellevància Local per la seua tipología de casa tradicional valenciana; volum principal de dues crugies i esquema a "dues mans" [amb accés central i dependències a esquerra i dreta], pati posterior i andana. L'esquema original [habitatge - pati - andana] havia estat modificat al llarg dels anys amb l'adhesió de certs volums impropis per a albergar els nuclis humits [cuina i bany], reduïnt en gran mesura la superfície de pati.

El projecte contempla una actuació de reahibilitació que respecta la tipomorfologia de l’immoble, el seu envolupant i l’eliminació dels elements impropis existents al pati interior. Es projecta la cuina com a element independent compositiva i formalent per a distinguir-la de l’edificació original, resolent la relació estructura tipològia/funcionalitat des d’una visió més contemporània.

En el centro histórico de Torrent nos encontramos con “Can La Maña”, una casa de 1920 entre medianeras y con una superficie de parcela de 165 m2, una profundidad de 18,5 m y un ancho de fachada de 8,5 m, catalogada como Bien de Relevancia Local por su tipología de casa tradicional valenciana; volumen principal de dos crujías y esquema a "dos manos" [con acceso central y dependencias a izquierda y derecha], patio posterior y andana. El esquema original [vivienda - patio - andana] había sido modificado a lo largo de los años con la adhesión de ciertos volúmenes impropios para albergar los núcleos húmedos [cocina y baño], reduciendo en gran medida la superficie de patio.

El proyecto contempla una actuación de reahibilitación que respeta la tipomorfología del inmueble, su envolvente y la eliminación de los elementos impropios existentes al patio interior. Se proyecta la cocina como elemento independiente compositiva y formalent para distinguirla de la edificación original, resolviendo la relación estructura tipología/funcionalidad desde una visión más contemporánea.

fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -
fent estudi -